+ que Fisio

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA PEDIÁTRICA

Chegou o frío e con el os primeiros catarros, que poden afectar a toda a familia, en especial aos máis pequenos. Os nenos non teñen a mesma capacidade que os adultos para afrontar cambios climáticos ou para combater axentes patóxenos como virus ou bacterias, xa que nin o seu sistema respiratorio, nin  o seu sistema de defensa está completamente desenvolvidos. Como consecuencia, o que para un adulto pode ser un simple arrefriado, para un cativo pode derivar en nun proceso infeccioso (bronquiolitis, pneumonía…)
No Centro de Fisioterapia Lois tratamos a bebés e nenos para axudarlles a previr, curar e evitar recidivas de enfermidades respiratorias. Aplicamos técnicas que son indoloras para a criatura coa fin de axudarlle a mobilizar o exceso de moco que por si soa non é capaz de eliminar. Deste xeito pódese previr a instauración de infecciones broncopulmonares, co conseguinte dano estrutural que causarían no aparato respiratorio do neno.

Pilates Terapéutico

O Pilates é un método de exercicios sen impacto pensado para traballar a alineación e o equilibrio de todo o corpo. Recoméndase a súa práctica a calquera idade, sempre que a técnica utilizada sexa a correcta e estea dirixida por profesionais especializados e con experiencia.

Impartido por fisioterapeutas con obxectivo terapéutico, o Pilates está indicado tanto en persoas sanas como naquelas que padezan algunha lesión ou doenza crónica.

En LOIS impartimos clases en grupos reducidos, nas que traballar a corrección postural, forza, elasticidade muscular e mobilidade articular dos participantes.

Deste xeito o Pilates convértese nun programa de exercicio moi axeitado para a corrección postural, a recuperación de lesións e o establecemento da funcionalidade óptima do movemento.

Vendaxe neuromuscular kinesio taping

Un dos métodos utilizados polos fisioterapeutas de LOIS é a vendaxe neuromuscular kinesio taping.

Deseñada para facilitar o proceso de curación natural do corpo, esta cinta proporciona estabilidade e soporte a músculos e articulacións, sen restrinxir o movemento.

Para que a aplicación desta cinta teña efecto terapéutico é preciso ter coñecementos anatómicos de cada músculo (forma, tamaño, orixe, lugar de inserción e acción).

O verdadeiro efecto do kinesio taping se debe á elasticidade da cinta, que produce un efecto físico de tracción na pel e na fascia superficial.

A cor da vendaxe non inflúe nos resultados terapéuticos, pero si a forma do corte, a tensión coa que se aplica e o seu sentido.

Entidade Prestadora de Servizos Sociais RUEPPS E6360

Centro de Fisioterapia LOIS figura no REXISTRO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIZOS SOCIAIS (RUEPSS) da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia co número nº E-6360, como Sociedade de Iniciativa Privada na área de dependencia e ámbito xeográfico autonómico.

https://politicasocial.xunta.gal/XiacWeb/aEntidades.do

Ximnasia Terapéutica para xente maior

LOIS pon en marcha un novo Obradoiro de Ximnasia Terapéutica para a nosa xente maior. 

Ademais de mellorar as condicións físicas dos participantes (flexibilidade, equilibrio e fortalecemento muscular), o exercicio axuda a previr doenzas propias da idade.

Esta actividade tamén contribúe á interacción social dos nosos maiores. Non só melloran o seu estado físico, senón tamén o emocional e psicolóxico.

O noso obradoiro vai dirixido a persoas maiores de 60 anos e xubilados de calquera idade, en grupos reducidos.

Dirixido por fisioterapeutas, trabállase de maneira personalizada con exercicios axeitados á realidade de cada participante.